חזרה להמלצות
קריאת קודש

קריאת קודש
קריאת רבנים

ברכת הרבנים לארגון המרכזי לצדקה וחסד
בקרית ארבע חברון

"חסדי אבות" הארגון המרכזי לצדקה וחסד בקרית ארבע חברון והר חברון אין צריך להמלצות ולתעודות בכתב, מעשיה הרבות ופעולותיה הברוכות במשך כל השנה ובמיוחד בערבי חגים ושבתות הן הן ההמלצות. אך כיון שהתבקשנו להעלות את הדברים בכתב הננו עושים זאת בשמחה וממליצים על
"חסדי אבות" הנ"ל , שהוא המפעל לצדקה וחסד המרכזי לבני התורה,למשפחות ברוכות ילדים, לנזקקים , לזקנים ועוד. ומנוהל באמצעות מתנדבים ומתנדבות שעוזרים בכל דרך אפשרית. לכן גדולה היא הזכות לכל מי שיש לו אפשרות לבוא לקראת
"חסדי אבות" הארגון המרכזי צדקה וחסד לסייע ברוח נדיבה ונפש חפצה.
"חסדי אבות" הארגון המרכזי צדקה וחסד היא היחידה שתפעל לבצע התרמות במשך כל ימות השנה למעט פורים ופסח שבו תהייה אחדות ושיתוף פעולה מלא לטובת הציבור עם עמותת קמחא דפסחא המרכזית.
וכן אנו מוצאים לנכון להזכיר שחז"ל אמרו, שעני עמך ועני עירך קודמים , ולכן יש לתרום ל – "חסדי אבות" הארגון המרכזי לצדקה וחסד בקרית ארבע חברון והר חברון, וכן מעשר כספים הניתן לעניים אפשר לתתו למטרה קדושה זו.

זכות המצווה הגדולה תגן על העוזרים והמסייעים להתברך ממקור הברכות בשפע והצלחה באושר ובעושר, בני חיי ומזוני רווחי, וסייעתא דשמיא, ובכל אשר יפנו יצליחו, ולהינצל מכל פגע רע ומשחית, ויזכו לרות נחת מכל יוצ"ח ולראות בנחמת ציון וירושלים ונזכה לראות בישועתן של ישראל.

מרן הגאון מו"ר הרב דוב ליאור שליט"א
נשיא העמותה
ורב העיר קרית ארבע – חברון

מרן הרה"ג הרב עובדיה יוסף שליט"א הראשון לציון
מרן הרה"ג הרב מרדכי אליהו שליט"א הראשון לציון
הרב משה לוינגר שליט"א אבי הישוב היהודי בחברון
הרב ישראל הירשונזון ראש כולל ישיבת "אור חברון"
הרב אהרון אליהו שליט"א ראש ישיבת רינת ישראל
הרב אליעזר ולדמן שליט"א ראש ישיבת ניר ק"א
הרב שלום אילוז שליט"א ראש כולל ישיבת "ניר ק"א"
הרב גדעון פרל שליט"א רב הישוב אלון שבות
הרב משה בלייכר שליט"א ראש ישיבת שבי חברון
הרב ערן מרגלית שליט"א רב הישוב כרמי צור
הרב חננאל אתרוג שליט"א ישיבת שבי חברון
הרב אוהב ציון שליט"א רב הישוב כרמל
הרב ישראל שליסל שליט"א ראש כולל "אור שלמה"
הרב מישאל רובין שליט"א ישיבת שבי חברון
הרב אברהם מזרחי שליט"א רב בתי הספר ממ"ד בנים/בנות
הרב יורם זגורי שליט"א ראש ישיבת "שערי בינה" מערת המכפלה
הרב שלום אוחנה שליט"א רב בית הכנסת ימין אבות ר"מ