שוברי קניה לבגדים ולנעליים

עמותת חסדי אבות משתדלת לסייע לאברכים ובני תורה במגמה לתמוך בהם בלימוד התורה ולהאדיר את התורה ועוסקיה. במגמת החסד הזו גם סיוע למשפחות מרובות ילדים, עולים חדשים ומיעוטי יכולת. 
העמותה מעניקה למשפחות אלו שוברים לרכישת בגדים ונעליים.
ישנם גופים שתורמים לעמותה שוברים ולא כסף, לדוגמא רשת "גלי" תורמת 100 שוברים לרכישת נעליים בחנות. 
שוברים אלו ניתנים למשפחות ועל המשפחות לתרום לקהילה בתמורה לשוברים שקיבלו.
לדגומא- אברך מעביר שיעורי תורה לקהילה. או ילדי משפחות שמתנדבים לסייע לפרוק סחורות מהמשאיות.

בגדים בגדים בגדים