Articles

יין ישן בקנקן חדש

16/08/2012, כ"ח אב תשע"ב

ביקב הבוטיק של האחים דוד וצבי אדרעי מייצרים יין משובח, אבל המטרה החשובה יותר היא הענקת סביבה תומכת לבני נוער שנפלטו ממסגרות חינוכיות וחוזרים אל המסלול. דרך העבודה ביקב ביחד עם משימות שיגרתיות של תמיכה במשפחות במצוקה כלכלית, ביולדות ובחולים, עמותת החסד 'חסדי אבות' בניהולם של האחים אדרעי מטפלת באהבה ובלב פתוח במצוקותיהם האישיות והרוחניות של בני הנוער.

בשבע אתנחתא Lire l'article
חסדי אבות - עמותה שהיא דרך חיים

03/04/2012, י"א ניסן תשע"ב

ראש העמותה הרב המרן דב ליאור מציין כי- "העמותה פועלת בכפיפה אחת עם עקרונות שעליה מושתת תורתינו הקדושה. כשם שאברהם אבינו הרבה בגמילות חסדים, כך גם אנחנו. כל שכן, שאנו מתגוררים בעיר האבות מעוניינים להמשיך במסורת זו שהיא כבר דרך חיינו והאמת שלנו".

יניב נווה Lire l'article