חזרה להמלצות
הרב דב ליאור

הרב דב ליאור
ראש ישיבת ניר ורב העיר קרית ארבע

לאחינו תושבי קרית ארבע חברון והר חברון.

א.מ.נ.
אני פונה לכל אחינו הנדיבים שבאזורנו שבלבם יוקדת אש אהבת אחים.
ועוזרים ותומכים לבני תורה, משפחות ברוכות ילדים, ולנזקקים.
אני מוצא לנכון להזכיר שחז"ל אמרו, שעני עמך ועני עירך קודמים ולכן יש לתרום ל "חסדי אבות" הארגון המרכזי לצדקה וחסד
לטובת הנצרכים שבעירנו, ושעוזרים לכל הנצרכים באזור ,
וכן מעשר הכספים הניתן לעניים אפשר לתתו למטרה קדושה זו.
ובזכות הצדקה השם יתברך ישלח עזרו מקודם לגאול את עמנו

בקרוב בימנו.
החותם לכבוד התורה ולומדיה
הרב דוב ליאור