חזרה להמלצות
הרב מרדכי אליהו

הרב מרדכי אליהו
הראשון לציון והרב הראשי לישראל לשעבר

הנני בא בשורות אלו להמליץ טוב אודות הארגון "עמק חברון" (שם קודם) אשר בקרית ארבע. הארגון הנ"ל מחלק מוצרי מזון למשפחות ברוכות ילדים ולמשפחות נזקקות.
מצוה רבה לעזור ולסייע להם בעין יפה ורוח נדיבה.
יבורכו העוזרים והמסייעים בכל מילי דמיטב, ברוחניות ובגשמיות בבני חיי ומזוני רויחי, אכי"ר.
מרדכי אליהו