חזרה להמלצות
הרב עובדיה יוסף

הרב עובדיה יוסף
הראשון לציון ונשיא מועצת חכמי התורה

הריני ממליץ בזה עבור עמותת "עמק חברון" וארגון הצדקה "חסדי אבות", בעיה"ק חברון ת"ו. הפועלים רבות במתן עזרה וסיוע לנזקיים, ע"י חלוקת מצרכי מזון, בימות השנה ובפרט בערבי חגים. ועזרה לחתנים ולמעוטי יכולת, ולמשפחות ברועות ילדים. וארגון שיעורי תורה. איישר חילם לאורייתא.
מצווה רבה לסייע בידם בעין יפה וברוח נדיבה. ומה' תשאו ברכה.
וכל העוזרים והמסייעים בידם, יזכו לאורך ימים ושנות חיים, בבריאות איתנה ונהורא מעלייא, בטוב ובנעימים בעושר אושר וכבוד, הצלחה וכל טוב.
עובדיה יוסף