חזרה להמלצות
הרב שלום ארוש

הרב שלום ארוש
ראש מוסדות "חוט של חסד"

הריני ממליץ טוב בזה על ארגון "חסדי אבות" העוזרים למשפחות ברוכות ונזקקות בחלוקת סלי מזון בלב רחב ועין טובה ובפרט בערב חג הפסח שכידוע ההוצאות מרובות ואין היד משגת.
מצווה רבה להטות יד ושכם ולעזור למפעל חשוב זה, וכל המסייעים בידם תבוא עליהם ברכת טוב.
שפע ברכה והצלחה בגשמיות ורוחניות אורך ימים ושנות חיים וכל טוב סלה.
בברכת התורה הקדושה
שלום ארוש
ראש מוסדות "חוט של חסד"