חזרה למאמרים
נתינת צדקה לאדם שלא הגון / הרב ליאור

הרב דב ליאור נשאל בשו"ת

עני לא הגון

הרה"ג דוב ליאור
תשובה:
בצדקה לאדם כזה לא מקיימים מצוה. צדקה זה דבר מעניין, למרות שאדם חשב לעשות מצוה ונתן צדקה, אם המקבל כזה שלא ראוי לתת לו לפי הקריטריונים של דיני עניים (מה שהרמב"ם מונה בסוף הלכות מתנות עניים), לא קיים מצות צדקה.יש גם ביטוי בגמרא, "אמר ר´ אלעזר: אלמלא הרמאים היינו חוטאים". כל מי שפושט יד, אם היה אדם אמיתי שמבקש, היינו צריכים לתת לו, אבל יכול להיות שהוא מרמה, ולאחד כזה לא צריך לתת.